Gräne Gruva

Gräne Gruva

Mellan sjöarna Holsjön och Lilla Hallången i Svenljunga kommun ligger Gräne gruva. Här bröts fältspat från slutet av 1800-talet som bland annat användes i porslinsindustrin och främst exporterades till Tyskland. Driften av gruvan upphörde 1930 men än idag kan man se dagbrottet som ligger ett hundratal meter in i skogen.

Fokus i det här projektet var att tillgängliggöra miljön i och omkring Gräne Gruva och återskapa bilden av den industrihistoria som skrevs i samband med att mineraler bröts i gruvan. Man ville också visa områdets geologiska karaktär, dels den gamla fältspatsgruvan men även de tydliga lämningarna efter inlandsisen med dödis gropar och getryggsformationer.

Inom ramen för projektet har Kind Skogar AB i samarbete med Holsljunga Hembygdsförening och Överlida Grus AB anlagt en vandringsled, tillfartsväg, parkering och rastplatser. Säkerheten i området har också setts över för att besökare ska kunna vistas i området utan risk för olyckor.

Vilka resultat har projektet skapat?

Besöksantalet har efter att projektet slutförts ökat drastiskt och i samband med slutrapporteringen var målet för år  2019 att nå 10.000 dagsbesökare. Det lokala engagemanget från allmänhet och föreningar har överträffats med råge vilket har lagt en mycket positiv grund för vidareutveckling av området även framöver. Arbetsinsatsen från alla inblandade har varit stor, delvis större än beräknat. Samtidigt menar man att den positiva stämning och engagemang som genomsyrat projektgenomförandet gjort satsningen möjlig.

Projektet genomfördes under 2018-2019.

År 2021 nominerades Gräne Gruva till utmärkelsen Årets Landsbyggare i kategorin Attityd. Se filmklippet med finalisterna här.

Vi gör det för att det är roligt och besökarantalet är ett kvitto på att vi gjort någonting som uppskattas.

Kontakt

Projektägare
Kinds Skogar AB

Projektledare
Hasse Palmqvist
E-post: hasse.palmqvist@startrading.com

Webb och sociala medier
Facebook

Projektet i media

Borås Tidning 2018-08-03: Nybyggd vandringsled runt gammal gruva (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2019-08-14: Gräne gruva rustar upp för att finnas 100 år till (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 253 698 kr
Medfinansiering från projektägare: 94 457 kr
Total finansiering: 277 050 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 130 125 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt