Camp Lygnevi

Camp Lygnevi

Sätila och dess 3500 invånare saknade en naturlig samlingsplats. En mötesplats med motion och rekreation i fokus där gamla och unga kunde umgås genom fysisk och avgiftsfri aktivitet. Sätila Sportklubb ville ändra på detta och tillsammans med Sätila Byalag och Hälsohuset sökte de leaderstöd för att skapa Camp Lygnevi och genomföra projektet med samma namn. Målet var att bredda utbudet av aktiviteter kring Sätila Sand och möjliggöra idrott, motion och friluftsliv utan att var och en behöver införskaffa egen utrustning.

För att fler ska komma i rörelse och komma ut i naturen tog man i projektet sikte på att genomföra flera delar. En discgolfbana anlades, kajaker av olika typer köptes in för uthyrning, guidade friluftsturer initierades och ett vindskydd byggdes. Sist men inte minst startades även ett sportotek för strandgäster inom ramen för projektet.

En satsning som kommer många till gagn

Projektet och dess ingående delar föll mycket väl ut och Camp Lygnevi lockar idag såväl invånare i närområdet som besökare och turister. De flesta aktiviteter genomförs utan kostnad och i de fall där uthyrning sker är avgiften låg, på så vis hoppas hålla en hög nyttjandegrad även framöver. Sätila Sportklubb kan se att projektet gynnat många målgrupper, framförallt discgolfbanan som blivit ett oväntat stort dragplåster. Utövarna består dels av inbitna spelare från andra klubbar/banor men en stor överraskning var mängden nya utövare som prövar på sporten. Även Sportoteket blev, enligt Sätila Sportklubb, bättre än väntat. Många strandgäster har berömt initiativet och har också utnyttjat möjligheten att låna strandutrustning.

Samarbete har präglat genomförandet

För varje del i projektet fanns en ansvarig förening som också tog på sig driften och införlivade den i den ordinarie verksamheten efter projektets slut. I slutrapporten konstateras att samarbete mellan föreningar och företag varit oerhört gynnsamt för projektets utgång. Samarbetet genererade ett stort kontaktnät och förenklade genomförandet och var en förutsättningen för att projektet skulle kunna drivas. Att satsa på samverkan och var tydlig vem som gör vad i projektet är därför ett tips som man vill dela med sig av till andra som står inför liknande satsningar.

Ökad sysselsättning – ett av resultaten

Kajakuthyrningen, sportoteket och discgolfbanan har bidragit till att Sätila strandkiosk kan hålla mer serviceriktade öppettider under sommarhalvåret. Tidigare hölls endast öppet vid fint väder, men nu bemannas kiosken mer ofta av bland annat föreningens ungdomar.

Projektet genomfördes under 2019-2020.

Vi vill få folk i rörelse – inte bara när det är strandväder

Kontakt

Projektägare
Sätila sportklubb

Projektledare
Joakim Ekberg
E-post: info@satilask.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

P4 Sjuhärad 2020-05-25: Ny satsning ska locka besökare till Sätila sand

Borås Tidning 2020-08-30: ”Vi vill få folk i rörelse – inte bara när det är strandväder” (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2020-07-16: Nytt projekt ska göra friluftslivet mer tillgängligt (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 299 643 kr
Medfinansiering från projektägare: 17 000 kr
Total finansiering: 277 050 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt arbete till ett värde av 197 370 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt