Hållbara servicetjänster – etablering

Hållbara servicetjänster – etablering

I det här projektet etablerade, testade och utvärderade företaget ADayservice sin klimatneutrala verksamhet i Ulricehamn, som ligger strategiskt mellan Borås och Jönköping. Verksamhetsidén är att paketera flera servicebehov vid samma tillfälle främst inom områden som leverans, montering och återvinning av möbler. Ofta genomförs dessa tjänster av olika aktörer, där transportbolag levererar, hantverkare monterar och ett annat företag transporterar bort de gamla möblerna. En sådan lösning är inte bara tidskrävande, oflexibelt och kostsamt för kunden – den kräver också många transporter.

Genom att samordna servicetjänster och transporter som dessutom endast utförs med eldrivna fordon erbjuder ADayservice ett alternativ, och i denna satsning ville de testa om verksamheten även skulle kunna fungera på landsbygden. I samband med att verksamheten testades kunde man utvärdera möjligheter och begränsningar med eldrivna kommersiella transporter på landsbygden och inventera laddinfrastrukturen.

INTEGRATIONSSAMVERKAN – EN DEL I PROJEKTET

Förutom att testa verksamheten på landsbygden hade ADayservice ett ytterligare syfte med projektet, att skapa nya arbetstillfällen och samtidigt väva in integration som en naturlig del i företagets framtida expansion. Detta genom att para ihop en ordinarie medarbetare (mentor) med en nyanländ medarbetare, som då ges stora möjligheter till nära lärande av arbetsuppgifter, men framförallt att lära sig både språk, kultur och värderingar.

Pandemin kom i vägen

Samtidigt som projektet startade så startade även smittspridningen av Covid-19. Efterfrågan på kompletta servicetjänster där det även ingår arbete hemma hos kunden begränsades till stor del, speciellt då en stor del av företagets målgrupp utgjorde riskgrupp. Nya tag togs dock i projektet för att anpassa sig till det nya läget och istället erbjöds fria hemleveranser och annan service utan kostnad till riskgrupper. Samarbete kring leveranser startade också med lokala restauranger och på det stora hela lyckades man utföra serviceuppdrag men i mindre skala än planerat för projekttiden.

Coronapandemin och dess restriktioner satte käppar i hjulet för projektet men i samband med slutrapportering fanns stora förhoppningar om att den testade verksamheten ska fortlöpa även framöver.

Projektet genomfördes under 2019-2021.

Vi har samlat på oss en hel del, både väntade och oväntade erfarenheter. Dels kopplat till eldrivna transportfordon och användningen av dessa i glesbygd. Men även utmaningen att nå ut till tänkta kunder och att få till nära samarbete med återförsäljare.
Daniel Adolfsson

Kontakt

Projektägare
ADayservice

Projektledare
Daniel Adolfsson
E-post: daniel.adolfsson@adayservice.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss.
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 200 000 kr
Medfinansiering från ADayservice:
297 781 kr
Total finansiering: 497 781 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Mer om leaderprojekt