Vårgårda museum

Vårgårda museum

Med hjälp av leaderstöd har Vårgårda hembygdsförening skapat ett nytt museum. Museets utställningar visar Vårgårdas mångtusenåriga historia historia men framförallt hur dagens samhälle vuxit fram efter järnvägens tillkomst. Förhoppningen är att museet ska bli ett besöksmål för både skolklasser, forskare och turister.

Föreningens ordinarie verksamhet består av att genomföra arrangemang och bevara byggnader på hembygdsplatsen. Med museet som ytterligare verktyg vill man skapa förståelse för varför samhället ser ut som det gör idag. Föreningen hoppas också att museet ska bidra till både kunskap och stolthet – att bevara “Vårgårdaandan” helt enkelt.

I projektet ingick digitalisering av bilder, föremål och arkivmaterial men också experthjälp för utformning av museets utställningar.

Ett museum väl värt att besöka

Ett proffsigt och intressant museum, som fått mycket beröm av media och besökare – det är Vårgårda museum! Museet invigdes under pompa och ståt den 22 maj 2022 och ca 300 personer deltog. Museet har därefter haft besökande både under regelbundna öppettider och under bokade turer och arrangemang.

Bakom framgången ligger mycket arbete. Efter att projektet avslutats kunde föreningen konstatera att det krävts en betydligt större arbetsinsats av projektledare, producent, formgivare, hantverkare med flera än vad som beräknats. Ett sådant här omfattande projekt tar tid och därför vill föreningen tipsa andra om att just vara beredda på att tidsuppskattningar ofta spricker och att en stor portion tålamod kan vara värdefullt.

Projektet genomfördes under 2018-2022.

Kontakt

Projektägare
Vårgårda Hembygdsförening

Kontaktperson
Margareta Rehn
E-post: margaretarehn@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Alingsås Tidning 2021-09-09: Nu öppnar Vårgårda museum

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Vårgårda hembygdsförening: 137 959 kr
Total finansiering: 437 959 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 1 166 800 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt