Odlingsbolaget Svalans andelsjordbruk

Odlingsbolaget Svalans andelsjordbruk

Odlingsbolaget Svalan, ett nystartat bolag med inriktning på hållbar grönsaksodling, sökte och beviljades leaderstöd för att förverkliga idén om att tillhandahålla småskaligt producerade grönsaker i säsong – direkt till kund, utan mellanhänder.

Under projektet byggdes och anlades två tunnelväxthus, ett sprinklerbevattningssystem för friland samt såväl väg som uppsamlingsplats för odlingsområdet. Som en del av bevattningssystemet grävdes också en bevattningsdamm. I projektet har även en tjänst för prenumeration/andelsförsäljning av grönsakskassar förberetts. På webbsidan finns funktionalitet som är redo att aktiveras när odlingen väl kommit igång.

Pandemin orsakade förseningar

Projektet startade enligt plan, men coronapandemin satte en del käppar i hjulen. Leveranser av inköp blev försenade och då växthus och bevattningssystem inte kunde färdigställas i tid blev den första odlingsomgången 2021 tyvärr misslyckad. Trots detta har man lyckats skapa infrastruktur för odling och har goda förutsättningar att lyckas på kommersiell basis när nu blickarna riktas framåt – mot en lyckad odlingssäsong 2022.

Projektet skapade ringar på vattnet

Under projekttiden har flera nya samarbeten med andra företag skapats, bland annat kring tillvaratagande av gödsel, projektledning och marknadsföring. Genomförandet av projektet har även genererat uppmärksamhet i media och öppnat nya dörrar – exempelvis möjligheten att bedriva takodling på Posthotellet i Göteborg. Projektgruppen har också deltagit som inspiratörer i olika forum, inte minst under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samband med studiebesök från Gunnebo Slotts trädgårdsmästarutbildning.

Projektgruppen har visioner för framtiden och planer finns på att öka sysselsättningsgraden och att anställa ytterligare en person. Man ser att satsningen för med sig ett mervärde för närområdet, affärssamarbeten byggs upp och andra företagare har följt hur projektgruppen arbetat och inspirerats av upplägget. Att samverka och ta hjälp av andra är en nyckel för framtiden, man behöver inte göra allting själv – nätverk leder till möjligheter!

Projektet genomfördes under år 2020-2021.

Brokig skara – en framgångsfaktor

Vad är det som ligger bakom ett lyckat projekt? Enligt projektgruppen har skilda kompetenser och bakgrund i projektgruppen varit en stor fördel. Tillsammans har man uppnått en bredd som minskat sårbarheten. Ett annat råd som projektgruppen framhåller är att ha företagstanken i fokus redan från början. På så vis skapas goda förutsättningar att lyckas på kommersiell basis efter att projektet avslutats.

Foto: Odlingsbolaget Svalan AB
Leaderstöd är en enormt värdefull möjlighet! Det innebär en hel del arbete och det gäller att man är dedikerad till att genomföra projektet. Vi ser också stödet som en drivkraft och förtroende så det har verkligen hjälpt oss. Vill man satsa tycker vi absolut man ska söka!

Odlingsbolaget Svalan AB

Foto: Odlingsbolaget Svalan AB
Foto: Odlingsbolaget Svalan AB
Foto: Odlingsbolaget Svalan AB

Kontakt

Projektägare
Odlingsbolaget Svalan AB

Projektledare
Joel Albertsson
E-post: o.b.svalan@protonmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Borås Tidning 2020-07-29: Stort intresse för nytt lokalt jordbruk i Berghem

Göteborgs-Posten 2020-05-24: Tatuerare ska odla grönsaker och örter – på Posthotellets tak

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 163 995 kr
Medfinansiering från Odlingsbolaget Svalan AB:
245 993 kr
Total finansiering: 409 988 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Mer om leaderprojekt