Mötesplats Dammen

Mötesplats Dammen

Mötet mellan människor – det var utgångspunkten i detta leaderprojekt som Equmeniakyrkan Tvärred står bakom. Med siktet inställt på en mötesplats där människor i olika åldrar, inte minst barn och ungdomar, kan mötas och där invandrare är inkluderade på ett naturligt sätt tog man sig an platsen Dammen.

I projektet har en förbättrad parkering, utomhusbelysning, lekplats, anslagstavla och ett utegym anlagts. Tillsammans bidrar dessa delar till att Dammen blivit en både attraktiv och funktionell mötesplats som erbjuder möjlighet till friskvård, möten och rekreation – och därmed ökad livskvalité för många människor.

Förutom den fysiska mötesplatsen har föreningen även genom samarbeten mellan olika aktörer i Tvärred lyft fram hela orten som en bra plats för fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.

Ideellt engagemang betyder mycket

Föreningen menar att de under projekttidens gång har fått erfara att det finns många som vill bidra med ideell tid och kraft när det sker i projektform, långt många fler än vid engagemang som inte har ett tydligt slut. Denna erfarenhet är viktig för föreningens fortsatta arbete och planering. Samtidigt upplever föreningen också antalet redovisade ideella timmar som en ögonöppnare och att det kändes bra att lyfta fram och synliggöra det gemensamma engagemanget.

Projektet genomfördes under 2021.

Foto: Equmeniakyrkan Tvärred
Flera föreningar och församlingar i Tvärred var mer positivt inställda till projektet än vi hade vågat tro. Barn och ungdomar som öste flis under gung- och klätterställning var verkligen entusiastiska och de bjöd med sig fler familjemedlemmar att hjälpa till.
Equmeniakyrkan Tvärred
Det är roligt att ideellt arbete verkligen uppmärksammas – att man får uppskattning för det som annars är osynligt. Projektet har varit en fantastisk nytändning men vi hade varken sökt eller klarat det utan all hjälp vi fått från leaderkontoret. Stort tack också till styrelsen som verkligen trodde på oss och idén!
Equmeniakyrkan Tvärred
Foto: Equmeniakyrkan Tvärred

Kontakt

Projektägare
Equmeniakyrkan Tvärred

Projektledare
Johanna Svensson Engqvist
E-post: johanna.svensson.engqvist@boras.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt stöd: 293 393 kr
Medfinansiering från Equmeniakyrkan Tvärred: 8 345 kr
Total finansiering: 293 393 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 137 320 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt