Etablering av wakebordpark i Ulricehamn

Etablering av wakebordpark i Ulricehamn

Inför att världscupen i skidor hölls i Ulricehamn grävdes en damm på Lassalyckan för att tillverka snö. Den har sedan dess enbart använts under vintertid men 2020 beviljades Ulricehamns wakeboardförening leaderstöd för att maximera användningen genom att anlägga en aktivitetsyta i den wakeboardpark som de planerat att anlägga. Wakeboardparken, Poppy Park, består av ett kabelsystem som drar åkaren runt på vattnet, samt en uppsättning hopp/hinder som utgör själva aktivitetsytan. Leaderstödet användes till att köpa in fyra hopp och hinder som föreningen själva var med och utformade. Hindren placerades sedan ut i dammen och förankrades på botten.

En viktig utgångspunkt i projektet var att man inte ska behöva äga (eller känna någon som äger) en motordriven båt för att kunna prova att åka wakeboard. Kabelparken kan dessutom nyttjas till en mängd andra vattensporter – en multiarena för vattensport helt enkelt.

Wakeboardparken Lockar många besökare

Det huvudsakliga målet i projektet var att erbjuda vattensport på ett enkelt, lättillgängligt och miljövänligt sätt för Sjuhärads invånare och turister. Detta har föreningen uppnått och parken utgör nu en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. I samband med slutrapporteringen av projektet hade föreningen 160 medlemmar, långt fler än förväntat. Enligt initiativtagarna till projektet är åldersspannet på de aktiva medlemmarna också imponerande brett – den yngsta åkaren är 5 år och den äldsta 77.

Leveransen av hoppen försenades tyvärr till följd av Covid-19. Leveransproblemen resulterade i att parken kunde öppnas först i slutet av juli, vilket förkortade den beräknade säsongen med ungefär en månad. Trots detta genomfördes över 450 åk under säsongen 2020 – det bådar gott inför framtiden!

Projektet genomfördes under 2020-2021.

Vi har använt leaderstödet till att köpa hindren som är placerade i dammen så utan det hade det varit väldigt tomt i vår wakeboardpark. Möjligheten till leaderstöd är fantastisk, SÖK!
Olle Wallin

Kontakt

Projektägare
Ulricehamns wakeboardförening

Projektledare
Olle Wallin
E-post: olle.wallin@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2020-07-08: Snart premiär för Sjuhärads första wakeboardpark

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2020-07-19: Premiärhelg för Sjuhärads första wakeboardbana

Ulricehamns Tidning 2020-07-18 (Endast för prenumeranter): Premiär för wakeboard på Lassalyckan: ”Otrolig glädje”

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 297 243 kr
Medfinansiering från projektägare: 107 120 kr
Total finansiering: 299 726 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 126 060 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt