Nya aktivitetsytor

Nya aktivitetsytor

Många i området hade sedan länge efterfrågat ett gym, och nu är det äntligen på plats! I det här leaderprojektet utökade Sjömarkens IF sin idrottsanläggning med en ny aktivitetsyta i form av ett utegym. Inte mindre än 10 stationer har anlagts för att ge den träningssugne en utmaning för hela kroppen.

Ett av föreningens mål var att idrottsgården ska vara en given mötesplats i samhället där idrott, glädje och hälsa förenas. Det skall vara enkelt, lättillgängligt och roligt att motionera på hemmaplan. Utegymmet är placerat precis i anslutning till anläggningens motionsspår och förhoppningen inför byggnationen var att det skulle utgöra ett naturligt avslut på löprundan. Mycket tyder på att man lyckats, gymmet har visat sig vara en magnet som drar till sig många besökare och faktum är att de flesta inte är medlemmar i föreningen. Ett kvitto på att man nått ut till en bred målgrupp. Framöver planerar föreningen också att integrera användning av gymmet i den ordinarie träningen för föreningens fotbollslag.

Vägen till målet var inte spikrak

Det är svårt att förutspå alla eventualiteter som kan uppstå under ett projekt. För Sjömarkens IF drog arbetet ut på tiden, framförallt då markarbetet krävde mer än vad man kunnat ana och att utlovade leveranser blev försenade. Under resans gång har föreningen också valt att göra en hel del anpassningar för att utegymmet ska kunna nyttjas av personer i rullstol, bland annat har en del av ytan asfalterats.

Föreningen vill inte heller sticka under stol med att administrationen kring projektet tar sin tid men att stödet från leaderkontoret funnits där under hela resan. Trots allt har föreningen kommit i hamn med sin satsning och är nöjda och glada över resultatet.

Projektet genomfördes under 2021-2022.

Foto: Sjömarkens IF
Foto: Sjömarkens IF
Det är skönt att vi har kommit i mål, det tog längre tid än vad vi kanske tänkt oss men vi har kommit nära vår målbild.
Agneta Thorstensson, Sjömarkens IF
Foto: Sjömarkens IF
Foto: Sjömarkens IF
Foto: Sjömarkens IF

Kontakt

Projektägare
Sjömarkens IF

Kontaktperson
Agneta Thorstensson
E-post: sif@sjomarkensif.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller inslaget till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 227 131 kr
Medfinansiering från Sjömarken IF: 80 509 kr
Medfinansiering från Borås stad: 120 000 kr
Total finansiering: 427 640 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 232 166 kr.

Stödet från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt