Förlängning av Gotaleden Alingsås – Vårgårda

FÖRLÄNGNING AV GOTALEDEN ALINGSÅS – VÅRGÅRDA

Gotaleden mellan Göteborg och Alingsås invigdes den 14 juni 2019. Under den korta tid som leden varit i bruk har den blivit oerhört uppskattad och den har nyttjats av många. Leden består av 9 etapper och bjuder på totalt 7 mil av naturskön och omväxlande vandring. I detta projekt arbetade Vårgårda kommun, tillsammans med Destination Vårgårda, för en förlängning av leden. Från Alingsås tätort till Vårgårda tätort med tillhörande etapper. Konceptet kring leden bygger på att det i anslutning till varje etapp finns tillgänglig service i form av mat, boende och kollektivtrafik. Förhoppningen var därmed att leden skulle bidra till en positiv effekt för lokala näringsidkare utmed sträckan.

Leaderstödet beviljades för planering av ledens exakta sträckning, hantering av markägaravtal, anläggning och skyltning. Till följd av svårigheter att träffa avtal med markägare som berördes av den tänkta sträckan gick projektet inte som planerat. Nya sträckningar arbetades successivt fram men även här stötte man på patrull när markavtal skulle upprättas. Projekttiden förlängdes för att utreda alternativa lösningar, exempelvis att anlägga en del av leden utmed en befintlig bilväg. Trafikverket har dock antagit nya rekommendationer kring huruvida deras vägar får användas för vandringsleder och till följd av dessa rekommendationer var även denna lösning ogörlig.

Processen kring sträckans dragning har dragit ut på tiden och därför har projektägaren valt att slutrapportera och fortsätta arbetet i egen takt, utanför ramen av ett leaderprojekt. Detta då alla parter är fast beslutna att finna en lösning.

Projektet genomfördes under 2020-2022.

Foto: www.gotaleden.hoodin.com

Kontakt

Projektägare
Vårgårda kommun

Projektledare
Elisabeth Gideskog
E-post: elisabeth.gideskog@vargarda.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Alingsås Tidning 2020-04-29 (Endast för prenumeranter): Gotaleden förlängs till Vårgårda

Alingsåskuriren 2021-05-06: Gotaleden förlängs till Vårgårda

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 169 718 kr
Medfinansiering från Vårgårda kommun: 36 737 kr
Total finansiering: 206 455 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 33 660 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt