Utegym på Bollevi

UTEGYM PÅ BOLLEVI

Hestrafors IF vision är att skapa ett idrottscentrum i Bollebygd dit invånare och medlemmar kan komma för att träna, utvecklas och må bra. Det här projektet har tagit dem ännu en bit på vägen. På en stor yta, alldeles intill fotbollsplanerna, motionsslingan och klubbstugan på Bollevi, har man bygget ett utegym med 12 stationer och stretchyta. Stationer som ger träning för hela kroppen. Bänkpress, dips, stocklyft och rodd är exempel, vilken är din favorit?

Bakom utegymmet finns en stor mängd ideellt engagemang, men man insåg snart att monteringen av stationerna var en utmaning då flera moment krävde att någon med snickarbakgrund höll i taktpinnen. Till följd av detta drog installationen ut något på tiden men sedan gymmet väl invigts och tagits i bruk är det ett välanvänt inslag på anläggningen.

Ett gym för alla

Ett flertal av stationerna kan användas av rullstolsburna och på skyltar bredvid respektive station finns instruktioner som visar hur övningarna är tänkta att utföras. Tanken är att gymmet ska användas av såväl föreningens medlemmar som allmänhet och att det ska öka möjligheten till träning i samband med de aktiviteter som redan bedrivs på anläggningen. Den som vill har också alla möjligheter att avsluta konditionspasset på elljusspåret med ett styrkepass innan hemgång.

Projektet genomfördes under 2021-2022.

Ringar på vattnet

Utegymsprojektet blev startskottet för samarbeten och samverkan som genererat många ringar på vattnet för såväl föreningen som för närområdet. Eftersom projektet haft särskilt fokus på tillgänglighet bjöds Mathias Carlzon från 7H Paraalpint tidigt in för att diskutera dessa frågor. Kontakten med Mathias ledde till att föreningen senare bildade ett så kallat “framefotbollslag”, vilket  i sin tur ledde till ökat fokus på tillgänglighet i klubbstugan.

En handikappramp installerades i juni 2021 och anpassning av klubbstuga sker 2022/2023. Med ett framefotbollslag blev frågan om en konstgräsplan på anläggningen än mer aktuell och ansökningar om stöd skickades till flera olika finansiärer. Dessa föll väl ut och under 2022 kommer byggnationen av en konstgräsplan att ske på Bollevi. Inte alls säkert att det hade genomförts utan det som startade med en byggnation av ett utegym.

Kontakt

Projektägare
Hestrafors IF

Projektledare
Anders Simonsson
E-post: simson_1992@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2021-03-19 (Endast för prenumeranter): Hestrafors IF satsar på utegym och bygger om

Borås Tidning 2021-10-10 (Endast för prenumeranter): Se nya utegymmet växa fram

Kort om finansieringen

Utbetalt stöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Bollebygds kommun: 15 000 kr
Medfinansiering från Hestrafors IF: 10 944 kr
Total finansiering:
325 944 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 94 861 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt