Utbildningsinsats – alpin skidåkning för funktionshindrade

Utbildningsinsats för spridande av alpin skidåkning för funktionshindrade

I det här projektet stod möjlighet till alpin skidåkning för alla i fokus. Föreningen 7H ParaAlpint bildades av föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar med det gemensamma intresset för alpin skidåkning. Föreningen ville sprida skidglädjen till fler, men för att lyckas behövdes kunskap och fler som kunde hjälpa till. Så föddes idén om att genomgå en utbildning till instruktörer för funktionell skidåkning och därefter erbjuda Realgymnasiets elever, som läser till skidlärare, utbildning till medåkare.

Inom ramen för projektet köptes två så kallade biskis in, hur dessa ser ut kan du se i videoklippen längre ner på sidan. Därutöver behövdes också selar, arbetskläder och en släpkärra för att kunna transportera föreningens utrustning. Förutom utbildning planerades även för ett antal friluftsdagar och prova på-dagar. Tyvärr satte snöbrist stopp för dessa planer under projekttiden men utbildning kunde genomföras i Åre, Borås och Hovfjället.

Ett projekt med stort genomslag

Totalt utbildades fem instruktörer i funktionell skidåkning samt 15 elever och två lärare som medåkare. Elever och lärare utbildades också i AKK, alternativ kompletterande kommunikation, för att underlätta förståelsen mellan medåkare och passagerare. Denna förståelse är viktig, därför togs även bildstöd i form av kommunikationsknippen för skidåkning fram för de som inte har tal som kommunikationssätt inom projektet. Bildstödet finns tillgängligt för fler att använda genom bildstod.se.

Projektet har fått imponerande genomslag och intresset av att vara en del av satsningen har varit stort. 7h ParaAlpint har etablerat nätverk med alla särskolor och dagliga verksamheter i Sjuhärad, även verksamheter utanför området har visat intresse. Därutöver har föreningen samverkat med 12 Lionsklubbar i Sjuhärad i samband med planerade prova på-dagar.

Utbildningen för Realgymnasiets elever har genererat ringar på vattnet och föreningen har nu ett samarbete med Realgymnasiet i både Borås, Göteborg, Malmö och Lund. Detta innebär att elever som så småningom är färdigutbildade skidlärare kommer att ha kännedom om biskiåkning och sannolikt också kommer efterfråga biskis hos framtida arbetsgivare. Denna spridning innebär en fantastisk möjlighet för en målgrupp som genom biski kan ta del av en aktivitet som tidigare inte varit möjlig.

Projektet genomfördes under 2019-2020.

Föreningen växer…

Som en följd av projektet och möjligheten att utbilda medåkare har 7h Paraalpint gått från ca 10 till över 100 medlemmar. Genom projektet fick föreningen en flygande start vad gäller kunskap och material. Det finns ingen förening, förutom i Åre, med det antalet instruktörer och mängden utrustning som 7h Paraalpint nu har och föreningens kunskap har redan fått ordentlig spridning runt om i hela Sverige.

Att få möjligheten att genomföra ett projekt som detta kan stundtals kännas stort och man undrar hur man skall klara av det. Men det mesta löser sig och utväxlingen som blir är enorm! Ta chansen och skräms inte av arbetet som behöver göras!
Mathias Carlzon, Ordf. 7H ParaAlpint

Kontakt

Projektägare
7H ParaAlpint

Projektledare
Mathias Carlzon, Ordf. 7H ParaAlpint
E-post: mathias@paraalpint.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube

Projektet i media

AnnonsMarkna´n 2019-06.19: Gymnasieelever ska få fler att ta del av skidglädje

Borås Tidning 2019-08-03: Biskisatsning i Sjuhärad blir störst i Norden (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2020-05-05: 7H Paraalpint skaffar fler hjälpmedel (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2021-01-23: Fler kan susa ner för backen med hjälp av biskis (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2021-04-27: 7H Paraalpint kan bli Årets skidinspiratör (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt stöd: 277 050 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 277 050 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt arbete till ett värde av 351 120 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt